Thói quen thành công #1: Hãy đến nơi sớm hơn 15 phút

Một trong những cách tốt nhất để thành công là đến chỗ làm trước thời điểm bạn cần phải có mặt. Nếu bạn có thói quen lỉnh vào ngay trước cuộc họp đầu tiên của mình, bạn có thể sẽ phải đốimặt với những điều sau: Lo lắng việc đồng nghiệp sẽ nghĩ gì về bạn …

Thói quen thành công #1: Hãy đến nơi sớm hơn 15 phút Read More »